Služby

Realizujem nasledujúce služby v oblasti elektro :

 • Trasovanie - vyhľadávanie káblov a potrubí (inžinierskych sietí ) v zemi.

 • Určenie hĺbky a miesta pouruchy.

 • Tepelné čerpadlá VAILLANT a PROTHERM - dodávka, montáž, spustenie a servis.

 • Elektroinštalačné práce.

 • Revízie ( odborné prehliadky ) elektrických technických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov.

 • Projekty elektroinštalácie.

 • Inteligentné elektroinštalácie.

 • Výroba rozvádzačov.

 • Kompenzácie účinníka jalového výkonu.

 • Elektrické kúrenie – montáž a regulácia.

 • Zmluvný partner pre predaj a montáž plynových kotlov Vaillant.