Peter KOVÁČIK – REPRO

V oblasti elektro realizujem:

 • Projekty pre elektrické prípojky NN, rodinné domy, bytové domy, byty rekreačné chaty, priemyselné prevádzky.

 • Odborné prehliadky (revízie) vyhradených elektrických zariadení bez obmedzenia napätia.

 • Elektroinštalačné práce.

 • Tepelné čerpadlá VAILLANT a PROTHERM – dodávka, montáž, spustenie a servis.

 • Fotovoltika od vypracovania projektu, realizácie až po údržbu.

 • Elektroinštalácie ochrany pred bleskom a prepätím – bleskozvody.

 • Inteligentné elektroinštalácie.

 • Kompenzácie účinníka jalového výkonu.

 • Výroba rozvádzačov.

 • Trasovanie a vyhľadávanie káblov v zemi a inžinierskych sietí.

 • Elektrické kúrenie (montáž a regulácia).