Peter KOVÁČIK - REPRO elektro

V oblasti elektro realizujem :

 • projekty pre elektrické  prípojky NN, rodinné domy, bytové domy, byty, rekreačné chaty, priemyselné prevádzky,

 • odborné prehliadky ( revízie ) vyhradených elektrických zariadení bez obmedzenia napätia,

 • elektroinštalačné práce,

 • tepelné čerpadlá VAILLANT a PROTHERM - dodávka, montáž, spustenie a servis

 • elektroinštalácie ochrany pred bleskom a prepätím-bleskozvody,

 • inteligentné elektroinštalácie,

 • kompenzácie účinníka jalového výkonu,

 • výroba rozvádzačov,

 • trasovanie a vyhľadávanie káblov v zemi a inžinierskych sietí,

 • elektrické kúrenie ( montáž, regulácia ),

 • zmluvný partner pre predaj a montáž plynových kotlov Vaillant