Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá – VAILLANT a PROTHERM

Dodávka, montáž, spustenie a servis tepelných čerpadiel značky VAILLANT a PROTHERM vzduch – voda, vzduch – vzduch

Tepelné čerpadlá efektívne využívajú teplo z okolitého prostredia, komprimujú ho a premenia na energiu použiteľnú na vykurovanie, alebo ohrev teplej vody. Takto až tri štvrtiny energie potrebnej na vykurovanie a ohrev vody pochádza z okolitého prostredia. Tepelné čerpadlo spotrebuje cca 1 kW elektrickej energie na výrobu 4 kW tepla. Navyše sa tepelné čerpadlo dá využiť aj na chladenie namiesto klimatizácie.

Princíp technológie tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá využívajú rovnaký princíp ako chladničky, ale naopak. Tepelné čerpadlá vzduch-voda využívajú ako zdroj tepla vzduch z okolia. V porovnaní s ostatnými typmi tepelných čerpadiel ide o najjednoduchšiu inštaláciu vhodnú takmer všade. Z toho dôvodu sa inštalujú veľmi rýchlo. Zaručujú komfortnú teplotu aj pri mínusových teplotách v zime.

Využite moje služby, aby ste boli súčasťou rastúceho trendu využívania obnoviteľných zdrojov energie a zároveň šetrili svoje financie vďaka úsporám energie. V prípade záujmu ma kontaktujte e-mailom alebo telefonicky a rád vám poskytnem potrebné informácie.

Názorné video o technológii tepelného čerpadla