Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto oznámenie popisuje, ako sa spracúvajú a chránia Vaše osobné údaje na mojej webovej stránke v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR)“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Zodpovedný správca

Správcom Vašich osobných údajov je:

Peter Kováčik – REPRO

Petra Jilemnického 90

976 52 ČIERNY BALOG

IČO: 37 201 263

Ak máte otázky alebo požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete ma kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Peter Kováčik – REPRO

Petra Jilemnického 90

976 52 ČIERNY BALOG

E-mailovej adrese a telefónnom čísle uvedenom v kontaktoch na webovej stránke.

2. Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré povinne požadujem prostredníctvom kontaktného formulára na mojej webovej stránke (meno, e-mail, telefónne číslo), slúžia výhradne na účely komunikácie s vami a poskytnutie odpovede na vašu požiadavku. Tieto údaje nebudem zdieľať s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu, s výnimkou prípadov, ktoré vyžaduje zákon.

3. Právny základ spracovania

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je váš súhlas, ktorý poskytujete tým, že vyplníte a odošlete kontaktný formulár na mojej webovej stránke.

4. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budem uchovávať iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, alebo pokiaľ mi to ukladá zákon alebo povinnosť podľa platných právnych predpisov.

5. Bezpečnosť údajov

Zabezpečujem primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo zničením.Vaše údaje sú uchovávané na bezpečnom serveri a prístup k nim mám iba ja ako oprávnená osoba.

6. Google Analytics

Na mojej webovej stránke používam sledovací nástroj Google Analytics na zhromažďovanie anonymných štatistických údajov o návštevnosti a správaní používateľov na stránke. Google Analytics môže zbierať určité technické údaje, vrátane IP adresy používateľa, typu prehliadača, zariadenia a operátora, a informácie o interakcii s webovou stránkou.

Tieto údaje sú používané výlučne na analýzu a zlepšenie našej webovej stránky a jej obsahu. Google Analytics neumožňuje identifikáciu jednotlivých používateľov a neumožňuje nám pristupovať k žiadnym osobným údajom.

7. Súbory cookie tretích strán

Na niektorých mojich stránkach sa zobrazuje obsah od externých poskytovateľov, napr. YouTube,

Na zobrazenie tohto obsahu tretích strán musíte najprv súhlasiť s ich osobitnými podmienkami používania. Zahŕňajú aj politiku používania súborov cookie a nad tým nemáme žiadnu kontrolu.

Ak si však tento obsah nezobrazíte, do zariadenia sa vám nenainštalujú žiadne súbory cookie tretích strán.

8. Vaše práva

V súlade s GDPR máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania. Máte tiež právo odvolať svoj súhlas k spracovaniu osobných údajov, ako aj právo na prenositeľnosť údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

9. Zmeny v oznámení

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môže byť pravidelne aktualizované v súlade s právnymi alebo prevádzkovými požiadavkami. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na mojej webovej stránke a budú mať účinnosť od dátumu ich uverejnenia.

Dôležité upozornenie: Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je záväzné pre používanie mojej webovej stránky. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, žiadam vás, aby ste nevyužívali môj kontaktný formulár alebo ma nekontaktovali cez túto webovú stránku.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť od dátumu jeho uverejnenia t.j. od 16.06.2023

Ďakujem, že ste sa rozhodli navštíviť moju webovú stránku a dôverovať mi so svojimi osobnými údajmi.