Peter Kováčik – REPRO

Inovácia a udržateľnosť pre váš domov: Elektrické inštalácie a obnoviteľné zdroje energie v jednom spojení.

Peter Kováčik – REPRO
Stránka s zakódovaným obsahom

Peter KOVÁČIK – REPRO

Petra Jilemnického 90

976 52 ČIERNY BALOG

IČO: 37 201 263


  


 


Kontakt pre bratislavský kraj

Vajnorská 1358/88

BRATISLAVA


Kontakt pre trnavský kraj

Na hlinách 6966/38

TRNAVA


Kontakt pre banskobystrický kraj

Bernolákova 6129/35

BANSKÁ BYSTRICA