Projekty

Realizujem vypracovanie projektovej dokumentácie pre :

    - elektrické prípojky NN,

    - elektrické inštalácie,

    - verejné osvetlenie,

    - v prípade záujmu vypracujem výkaz výmer,

Vypracujem projekt pre stavebné povolenie 

je potrebný pre stavebný úrad a pre dodávateľa elektriny

Vypracujem realizačný projekt

je potrebný okrem iného pre následné vypracovanie cenových ponúk na práce a materiál

Vypracujem zakreslenie skutočného stavu

každé elektrické zariadenie musí mať dokumentáciu zodpovedajúcu skutočnému vyhotoveniu.