Vyhľadávanie káblov a inžinierskyh sietí

Trasovanie a vyhľadávanie káblov–inžinierskych sietí :

               – vyhľadávanie, trasovanie káblov a inžinierskych sietí,

            – do hĺbky 6m,

            – presnosť merania hĺbky 2,5%,

            – presnosť lokalizácie 2,5%,

            – lokalizácia poruchy kábla (plášťová porucha)